02113 881179

Thủ tục hải quan áp dụng với hàng hóa xách tay, ký gửi bằng đường hàng không là vấn đề nhiều người quan tâm do nhu cầu mua bán hàng nội địa ngày càng phát triển. Bạn đang cần nhập hàng xách tay nên đọc qua trình trình xử lý hải quan đang áp dụng với loại hàng hóa này tại đây.

Hàng xách tay thường được vận chuyển kèm theo chuyến bay của hành khách hoặc ký gửi. Trình tự thực hiện với loại hàng hóa này được quy định cụ thể như sau:
Cá nhân, tổ chức xuất cảnh có mang theo hành lý xách tay cần thực hiện khai báo hải quan .
Cơ quan hải quan sẽ phân loại các loại hàng hóa thuộc diên phải khai báo và không cần khai báo hải quan:
TH1: Hành lý thuộc diện không cần khai báo hải quan: Theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ và gạch (-) thứ 1, điểm 2.a, Điều 4 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính thì không phải khai hải quan trên tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh những sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của hải quan. Nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành kiểm tra hành lý lập biện pháp xử lý đúng theo quy định pháp luật.
TH2: Hành lý xuất cảnh thuộc diện phải khai báo hải quan sẽ không thuộc diện các loại hành lý quy định tại NDD66/2002/ NĐ-CP
Thu Tuc Hai Quan Voi Hang Xach Tay

I. Quy trình khai báo hàng xách tay với cơ quan hải quan

1, Mình sẽ tóm tắt trong 05 Bước với hàng đi cùng với chủ hàng

B1: Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan người xuất cảnh nộp
B2: Kiểm tra thực tế hành lý qua máy soi, trường hợp phát hiện nghi vấn sẽ yêu cầu kiểm tra, ghi lại kết  quả kiểm tra trong tờ khai hải quan theo quy định
B3: Tính thuế với hàng hóa vượt định mức miễn thuế (nếu có).
B4: Lập biên bản xử lý vi phạm (nếu có).
 B5: Cán bộ hải quan ký và đóng dấu chức năng trên tờ khai xuất/ nhập để thông quan hành lý xác tay, ký gửi.
Một số trường hợp hàng ký gửi xách tay thuộc diện phải khai báo nhưng chủ hàng trốn khai báo sẽ được xử lý như sau:
Nếu check in tại cảng cửa hải quan hàng không, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn sẽ thông báo cho cơ quan hàng không để báo cho chủ hàng làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.
Nếu có căn cứ phát hiện người xuất cảnh mang theo hàng cấm xuất nhập khẩu thì công chức hải quan sẽ báo ngay cho chi cục trưởng để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

2, Hành lý ký gửi không cùng chuyến sẽ thực hiện thế nào

Hành lý ký gửi không cùng chuyến là những hành lý được gửi trước hoặc sau chuyến đi của chủ hàng.Loại hàng này sẽ khai vào tờ khai phi mậu dịch để thực hiện khai báo hải quan theo quy định cụ thể trong mục III của TT79/2009/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về hàng hóa xuât nhập khẩu.
Trình Tự Thủ Tục Hải Quan

II. QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN VỚI HÀNH LÝ KÝ GỬI, XÁCH TAY

Chủ hàng khai báo trực tiếp hàng xách tay tại cơ quan nhà nước
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh (bản chính);
+ Tờ khai hải quan phi mậu dịch (nếu có, bản chính);
+ Văn bản hoặc giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ
– Thời hạn giải quyết: Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan sân bay
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan sân bay
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): cảng vụ hàng không
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp nhận
– Lệ phí (nếu có): Không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
+ Tờ khai hải quan xuất, nhập cảnh: Quyết định 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/5/2006 v/v ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh.
+ Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: Quyết định 1473/QĐ-BTC ngày 24/5/2002 về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ.
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính tham khảo
Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001
Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.
Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Quyết định 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/5/2006 v/v ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh.
Quyết định 1473/QĐ-BTC ngày 24/5/2002 về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.