02113 881179

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả tương tác công việc và định hình xây dựng văn hóa Công ty, ngày 10/03/2024, HP VĨNH PHÚC phối hợp các phòng ban tổ chức Chương trình đào tạo nghiệp vụ.

Z3600913577762 379376309b9be7eb7961d05784d4f790

Tham gia khóa đào tạo bao gồm các quản lý .

Chương trình đào tạo tập trung vào 2 nội dung chính:

  • Nghiệp vụ hải quan;
  • Kỹ năng kế hoạch;

Đây không chỉ là phương pháp truyền thông liên lạc nội bộ khi làm việc nhóm, mà còn là một nét văn hóa đặc trưng của nhân viên HP VĨNH PHÚC.

Z3605111688895 9505f4909d60e3f5f6c7c5ac73d00a4e Scaled

 

Bên cạnh những kiến thức nền tảng được giảng dạy, trong suốt chương trình đào tạo, những bài tập tình huống trong các hoạt động nhóm giúp học viên nắm được những tư duy và nhận thức cần thiết để có thể thấu hiểu được bản chất của vấn đề, nắm được các nguyên tắc, quy trình, công cụ và phương pháp để làm tốt công việc trong thực tế mà học viên đang phụ trách.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.