02113 881179

(HQ Online) – Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo các nội dung liên quan đến kỳ thi như sau.

Thực hiện Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30 ngày 01 tháng 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2015/TT-BTC; Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020;
Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo các nội dung liên quan đến kỳ thi như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (kèm theo số báo danh của thí sinh), chi tiết tại các Phụ lục đính kèm:

Phụ lục I: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi miền Bắc.
Phụ lục II: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi miền Nam.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi

2.1. Khu vực phía Bắc
– Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/4 đến 24/04/2020.
– Địa điểm: Tại Trường Hải quan Việt Nam, Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
2.2. Khu vực Phía Nam
– Thời gian: Dự kiến từ ngày 16/5 đến 21/05/2020.
– Địa điểm: Hội đồng sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.
Chú ý: Do dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến khó lường, phức tạp, Hội đồng thi sẽ chốt chính xác địa điểm tổ chức thi, lịch thi, danh sách phòng thi và thông báo tới thí sinh trước ngày dự thi 01 tuần.

3. Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi:

Danh sách chi tiết, các thông tin liên quan đến kỳ thi đề nghị thí sinh khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); website của Trường Hải quan Việt Nam (truonghaiquan.edu.vn); website của Báo Hải quan (https://haiquanonline.com.vn) và trên Cổng Thông tin điện tử hoặc website của các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
Trân trọng thông báo.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.