Tầm Nhìn

Định hướng phát triển, định vị thương hiệu HP Vĩnh phúc Logistics tới khách hàng trong Tỉnh và toàn quốc.

Trở thành dịch vụ vận chuyển quốc tế đa chiều đáng tin cậy, cho cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Cung cấp các giải pháp mua hàng nước ngoài tối ưu chi phí, gắn liền với lợi ích xã hội.