Hoat Dong Hp Vinh Phuc Nen

Cung cấp giải pháp vận chuyển tiết kiệm nhưng nhanh chóng; đồng thời giảm các thủ tục hành chính phức tạp.

Là “cánh tay” đắc lực của Hải quan Tỉnh Vĩnh phúc, mang về Việt Nam những sản phẩm tốt nhất tới tận tay khách hàng.

Là “người cố vấn” lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ xuyên suốt, giúp khách hàng tin tưởng và hài lòng.