Dịch vụ Uỷ thác xuất nhập hàng hóa.

Trách nhiệm của người nhận ủy thác:

– Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài
– Làm các thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng hóa
Thanh toán tiền cho người bán hàng nước ngoài
– Khai và nộp các loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế VAT… cho hàng nhập khẩu
– Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói…
– Xuất trả hàng đã nhập khẩu cho người ủy thác, cùng hóa đơn VAT cho hàng nhập khẩu (bên cạnh hóa đơn VAT cho phí dịch vụ ủy thác nhập khẩu)

Trách nhiệm của người ủy thác:

– Cung cấp đầy đủ thông tin về loại hàng, model, thông số kỹ thuật… để người nhận ủy thác đặt hàng.
– Phối hợp với người nhận ủy thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
– Chuyển tiền hàng để bên nhận ủy thác thanh toán cho người bán hàng
– Phối hợp nhận hàng (chẳng hạn: cùng người ủy thác kiểm hóa tại cảng)
– Thanh toán phí dịch vụ ủy thác