Dịch vụ Kho vận

HP Logistics hiện đang cung cấp các dịch vụ

  • Giao nhận và kiểm kê hàng hóa
  • Xếp dỡ hàng hóa
  • Dán tem mác hàng hóa
  • Phân phối hàng hóa
  • An ninh hàng hóa
  • Bảo hiểm hàng hóa