02113 881179

Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) có chức năng và nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá các hoạt động chuyên ngành logistics, cảng biển, xúc tiến đầu tư… nhằm kết nối cơ hội hợp tác đầu tư trong cộng đồng doanh nghiệp của lĩnh vực kinh tế logistics – xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.

Ngay Bao Chi

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư chúc mừng đội ngũ những người làm báo trên cả nước. Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt; đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hòa bình, hữu nghị đến với bạn bè năm châu, bốn biển.
Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) có chức năng và nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá các hoạt động chuyên ngành logistics, cảng biển, xúc tiến đầu tư… nhằm kết nối cơ hội hợp tác đầu tư trong cộng đồng doanh nghiệp của lĩnh vực kinh tế logistics – xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.
Thời gian qua, Tạp chí VLR hoạt động trên tinh thần năng động, sáng tạo, hợp tác – kết nối tốt với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đảm bảo tôn chỉ mục đích và phát triển bền vững những giá trị cốt lõi. Ngoài những giá trị về mặt thông tin, Tạp chí VLR còn có nhiều đóng góp thiết thực khác qua nhiều sự kiện của ngành logistics trong vai trò là đơn vị tổ chức hoặc bảo trợ thông tin, tạo nên sự kết nối có hiệu quả giữa cơ quan chức năng, các chuyên gia với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành logistics. Nhiều giải pháp, những quyết sách mang tính đột phá của ngành được đã hoạch định từ những sự kiện này.
Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên Tạp chí VLR luôn bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề của ngành kinh tế – logistics.
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kính chúc đội ngũ những người làm báo nhiều sức khỏe, luôn vững vàng và thành công trên tuyến đầu mặt trận thông tin – truyền thông các vấn đề, sự kiện của đất nước.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.