Vietnamese Chinese (Simplified) English

Search

THÔNG TƯ 182/2015/TT-BTC

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Additional information