Vietnamese Chinese (Simplified) English

Search

Thay đổi mã đơn vị Hải quan theo VNACCS

Kể từ ngày 08/01/2014 chi cục Hải quan Vĩnh Phúc sẽ thay đổi mã đơn vị Hải quan từ P01O thành 01PR để tránh khỏi tình trạng dễ nhầm lẫn giữa số 0 và chữ O.

Công văn đã được thông qua và ký duyệt của chi cục trưởng Vũ Thanh Hải.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ HẢI QUAN

Additional information