Vietnamese Chinese (Simplified) English

Search

Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS)

Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia, gọi tắt là hệ thống VNACCS/VCIS là bước cải cách tiếp theo của ngành hải quan với mục tiêu tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư tại Việt Nam, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước về Hải quan nói riêng; đảm bảo thông quan nhanh nhất; giảm chi phí cho doanh nghiệp; tránh sự phiền hà, sách nhiễu... được vận hành chính thức tại Chi cục Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 4/2014.

                       

 

Cán bộ Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc và chuyên viên công ty phát triển Công nghệ Thái Sơn hướng dẫn doanh nghiệp khai báo hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS. Ảnh Khánh Linh

THÔNG TƯ 182/2015/TT-BTC

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Thay đổi mã đơn vị Hải quan theo VNACCS

Kể từ ngày 08/01/2014 chi cục Hải quan Vĩnh Phúc sẽ thay đổi mã đơn vị Hải quan từ P01O thành P01R để tránh khỏi tình trạng dễ nhầm lẫn giữa số 0 và chữ O.

Công văn đã được thông qua và ký duyệt của chi cục trưởng Vũ Thanh Hải.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Pháp tăng trưởng

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Pháp trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt kim ngạch 1.022.708.628 USD

Additional information