Vietnamese Chinese (Simplified) English

Search

Quan Hệ Trong Nước và Quốc Tế

HP VINH PHUC không những có quan hệ với các bộ, ngành, tỉnh, địa phương, doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc

 


 HP VINH PHUC không những có quan hệ với các bộ, ngành, tỉnh, địa phương, doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc
 

        

-  các cơ quan quản lý kinh tế, xã hội ở Việt Nam, các bạn hàng trong nước mà còn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều công ty nước ngoài.

- Việc kiên trì đường lối đảm bảo chất lượng dịch vụ đã tạo cho công ty có uy tín và thị phần đáng kể trong thị trường giao nhận ở Việt Nam.

Trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình, HP VINH PHUC luôn cam kết thực hiện tốt các dịch vụ tạo nền tảng cho sự thực hiện thành công các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Chính vì vậy, HP VINH PHUC  luôn được khách hàng tin cậy, giúp đỡ và cộng tác cùng phát triển.

Additional information