Vietnamese Chinese (Simplified) English

Search

Giới thiệu chung

* Hình Thành Phát Triển

Công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận HP Vĩnh Phúc (HP VINH PHUC) được thành lập năm 2012.

KĐT Đồng Sơn, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm: Giới thiệu chung

Quan Hệ Trong Nước và Quốc Tế

HP VINH PHUC không những có quan hệ với các bộ, ngành, tỉnh, địa phương, doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc

 

Xem thêm: Quan Hệ Trong Nước và Quốc Tế

Tổ Chức, Công Nghệ, Thiết Bị, Và Chính Sách Xã hội

1.Cơ cấu

  1.1. Cơ cấu

  1.2. Nhân sự.

2.Công nghệ.

3.Thiết bị, phương tiện.

4.Chính sách xã hội.

.......................

Xem thêm: Tổ Chức, Công Nghệ, Thiết Bị, Và Chính Sách Xã hội

Các bài khác...

  1. Hoạt Động Kinh Doanh

Additional information