Vietnamese Chinese (Simplified) English

Search

Nidec Sankyo Vietnam

Nidec Sankyo Việt Nam là một thành viên chính thức của Nidec Sankyo Nhật Bản. Ở Việt Nam, Nidec Sankyo có hai nhà máy đặt ở hai vùng công nghệ cao ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong Hồ Chí Minh, Nidec Sankyo chuên về sản xuất thiết bị dúng trong máy ảnh kĩ thuật số và điện thoại di động trong khi Nidec Hà Nội sản xuất thành phần nhựa chính xác. Nidec Sankyo ở hai nơi đều được nhận giải thưởng danh giá như ISO 9001:2000 năm 2007 (Hồ Chí Minh), ISO 9001:2008 (Hà Nội)…Những điều đó góp phần đẩy mạnh tên tuổi Nidec Sankyo.

Tên công ty: Nidec Sankyo Vietnam (Hà Nội)

Địa chỉ:Lot No.I1-N1, Saigon Hi-Tech Park, Dist 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại:vtown.vn

Số Fax:vtown.vn

Chi nhánh:

  • Tên chi nhánh: Ha Noi
  • Địa chỉ: Lot 37 Quang Minh Industrial Zone, Me Linh District, Hanoi, Vietnam
  • Điện thoại: vtown.vn
  • Số Fax: vtown.vn
  • Tỉnh/TP: Hà Nội
  • Quốc gia: Việt Nam

Kinh doanh: Thiết bị điện tử, thành phần nhựa chính xác

 

Additional information