Vietnamese Chinese (Simplified) English

Search

Kiểm tra sau thông quan là thế nào?

Kiểm tra sau thông quan là thế nào?

 

Là việc cơ quan hải quan tiến hành rà soát, kiểm tra lại bộ hồ sơ hàng hóa, sau khi hàng đã được thông quan.

Thời điểm kiểm tra có thể là sau khi thông quan một vài tuần, hoặc một vài tháng. Số lượng có thể một hoặc một số lô hàng trong khoảng thời gian nào đó.

Kiểm tra sau thông quan

Vậy tại sao sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan rồi còn kiểm tra làm gì?

Xem thêm: Kiểm tra sau thông quan là thế nào?

Kiểm Tra Sau Thông Quan – Cần Lưu Ý Những Gì

Trong thời gian gần đây, hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan. Mục đích chính nhằm rà soát các thủ tục hàng hóa đã được kiểm tra nhằm tránh bỏ sót do quá trình đơn giản hóa thủ tục hải quan.

Kiểm tra sau thông quan là gì?

Là việc cơ quan hải quản rà soát và kiểm trại lại bộ hồ sơ hàng hóa đã được thông quan. Công việc này có thể tiến hành trong khoảng 2 tuần hoặc vài tháng sau khi thông quan. Cơ quan hải quan sẽ kiểm trai một hoặc một số lô hàng trong khoảng thời gian đó.

Tại sao phải thực hiện kiểm tra sau thông quan

 

Kiểm Tra Sau Thông Quan – Cần Lưu  Ý Những Gì

 

Xem thêm: Kiểm Tra Sau Thông Quan – Cần Lưu Ý Những Gì

Dịch Vụ Khai Hải Quan Chuyên Nghiệp Tại Vĩnh Phúc

DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN & GIAO HÀNG TRỌN GÓI

+  HP Vinh Phuc cung cấp dịch vụ khai hải quan chuyên nghiệp cho tất cả các loại hình: 
-          Xuất / Nhập kinh doanh
-          Xuất / Nhập phi mậu dịch
...............

Xem thêm: Dịch Vụ Khai Hải Quan Chuyên Nghiệp Tại Vĩnh Phúc

Additional information