Dịch vụ Kho vận .

HP Logistics góp phần vào việc đảm bảo đúng theo tiến độ, tiến trình của doanh nghiệp hợp tác.

  • Dịch vụ vận chuyển từ kho tới kho uy tín
  • Xây dựng các điểm nhận hàng
  • Dịch vụ vận chuyển hàng nặng, siêu trường siêu trọng, hàng nhạy cảm.
  • Dịch vụ vận chuyển hàng quá cảnh
  • Dịch vụ kho bãi và phân phối