Dịch vụ Tư vấn thủ tục Hải quan, khai thuê Hải quan và đại lý thủ tục Hải quan.

Văn phòng đại diện của HP Logistics tại Hải Phòng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ Hải Quan nhanh chóng và tiện lợi cho tất cả khách hàng xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng với mức giá hợp lý. Văn phòng HP Logistics tại Hà Nội sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ thông quan cho các khu CN, khu Chế xuất và Sân bay Nội Bài bao gồm các dịch vụ sau:

  • Định giá hóa đơn hợp lý
  • Thực hiện các thủ tục Hải Quan cho tất cả các loại hàng hóa XNK bao gồm: kinh doanh thương mại, phi mậu dịch, hàng dự án, hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng triển lãm…
  • Tính thuế và giá trị hàng
  • Thực hiện quy trình thông quan
  • Dịch vụ tư vấn Hải Quan